top of page

بخش اول: کتاب مقدس چیست؟

کتاب مقدس چیست؟ کتاب مقدس یک کتاب است. از بسیاری جهات، مانند هر کتاب دیگری است. با این حال، از جهاتی شبیه هیچ کتاب دیگری نیست. راه های زیادی وجود دارد که کتاب مقدس نوع متفاوتی از کتاب است.

اولاً، کتاب مقدس یک کتاب است که از بخش های زیادی تشکیل شده است. وقتی در مورد این بخش ها صحبت می کنیم، آنها را کتاب های کتاب مقدس می نامیم. بنابراین کتاب مقدس یک کتاب است که از کتابهای زیادی تشکیل شده است.

دوم، بیش از یک نفر این کتاب ها را در کتاب مقدس نوشتند. افراد مختلف آنها را نوشتند. نویسندگان کتاب مقدس از جاهای مختلف آمده بودند. آنها در طول قرن ها نوشتند. برخی فقط یک کتاب نوشتند. برخی بیش از یک کتاب نوشتند. برخی از نویسندگان را به خوبی می شناسیم. آنها مردانی مانند موسی، داوود، سلیمان، عزرا و پولس بودند. این پنج مرد بیشتر کتاب مقدس را نوشتند. بسیاری از داستان های کتاب مقدس نیز در مورد این مردان است. ما نمی دانیم که چه کسی برخی از کتاب ها را نوشته است. ما می توانیم حدس خوبی بزنیم، اما نمی توانیم مطمئن باشیم.

سوم، کتاب های کتاب مقدس همه یکسان نیستند. برخی از کتاب ها طولانی هستند. برخی از کتاب ها به کوتاهی یک نامه شخصی هستند. برخی از کتاب ها تاریخ جهان و به ویژه قوم خدا را بیان می کنند. برخی کتاب قوانین هستند. برخی کتاب های شعر و ترانه هستند. برخی از این کتاب ها نامه هایی هستند که یکی از مردانی که از عیسی پیروی می کردند به گروهی از مردم نوشت. این چیزی است که کتاب مقدس را بسیار جالب می کند. این شامل انواع مختلفی از نوشتار است.

وقتی شروع به خواندن کتاب مقدس می کنید، چیزی را کشف خواهید کرد. کتاب مقدس یک کتاب ساده نیست. نویسندگان همه چیزهایی را که نوشتند توضیح ندادند. بنابراین ما باید در مورد هر نویسنده هر آنچه می توانیم پیدا کنیم. باید بفهمیم کی نوشته اند. باید بدانیم برای چه کسی نامه نوشتند. اما این را به خاطر بسپار نویسندگان کتاب مقدس از ما می خواستند که آنها را درک کنیم. آنها می خواستند شفاف باشند. آنها می دانستند آنچه می نویسند بسیار مهم است. بنابراین آنها می خواستند همه حرف های آنها را بفهمند. آنها می خواستند مردم این کلمات را برای مدت طولانی به یاد داشته باشند.

 

همچنین می‌توانیم مطمئن باشیم که خدا از ما می‌خواهد که بفهمیم چه نوشته‌اند. به همین دلیل است که خداوند نویسندگان را در هنگام نوشتن کمک کرد. به همین دلیل است که وقتی امروز این کلمات را می خوانیم او به ما کمک می کند. این ما را به بزرگترین تفاوت بین کتاب مقدس و سایر کتابها می رساند. کتاب مقدس فقط سخنان مردان نیست. کتاب مقدس کلام خداست.

bottom of page