top of page

The New Testament | The General Letters

عبرانیان

عهد عتیق

Where does the book begin?

کتاب با سخنی در مورد عیسی شروع می شود. خدا از طریق او صحبت کرده بود.

مکان هایی برای رفتن

خدا چگونه صحبت کرده است؟
عبرانیان 1: 1-4

عیسی کاهن اعظم بود.
عبرانیان 4: 14-16

عیسی قربانی کامل کرد*
عبرانیان 10:8-18

ایمان* چگونه است؟
عبرانیان 11: 1-10، 17-40

به عیسی نگاه کن
عبرانیان 12: 1-2

Where does the book end?

کتاب با صلوات و دعا به پایان می رسد.

مردم بدانند

عیسی
حضرت موسی
هارون
ملکیصدک

داستان عبرانیان

این کتاب اولین کتابی است که «حروف عمومی» نامیده می شود. پولس تمام نامه های رومیان به فیلیمون را نوشت. پنج مرد دیگر هشت نامه آخر را نوشتند: پطرس، یعقوب، یوحنا، یهودا و مردی که عبرانیان را نوشت. ما نمی دانیم که کتاب عبرانیان را چه کسی نوشته است. اما ما می دانیم که نویسنده چیزهای زیادی در مورد متون مقدس می دانست*. ما همچنین می دانیم که او عیسی را دوست داشت. کتاب عبرانیان درباره عیسی است. در مورد عیسی چیزهای زیادی می گوید. اما بالاتر از همه چیز یک چیز را می گوید. عیسی بهتر است.

داستان های زیادی به زبان عبری از کتاب هایی که موسی نوشته است وجود دارد. همه داستان ها بیشتر درباره عیسی به ما می گویند. عبرانیان به شما می گوید که عیسی وعده جدیدی از جانب خدا آورد. او عهد جدیدی آورد*. عیسی پسر ابدی* خدا بود. او کسی بود که آمد تا بین همه مردم و خدا صلح* برقرار کند. او تنها کسی بود که می توانست این کار را انجام دهد.

کتاب عبرانیان درباره عیسی و اینکه او چقدر بزرگ بود. داستان های بسیاری از عهد عتیق را برای ما بازگو می کند. اگر آن داستان ها را نمی دانستیم، نمی دانستیم که عیسی چقدر بزرگ است. آن داستان ها چیزهای زیادی را در مورد خدا و کاری که عیسی برای انجام دادن آمده به ما نشان می دهد. اگر آن داستان های عهد عتیق* را نمی دانستیم، نمی توانستیم این چیزها را بدانیم.

عبرانیان چیزهای زیادی در مورد عیسی به ما می گوید. اما بیشتر از همه یک چیز را می گوید - عیسی بهتر بود. او بهتر از موسی بود. او بهتر از پیامبران بود*. او بهتر از کاهنان در عهد عتیق * بود. قول بهتری داد. او به مردمش استراحت بهتری می داد.

عیسی آمد تا برای خدا صحبت کند. اما او از همه پیامبرانی که قبل از او بودند بهتر بود. او تصویر دقیق خدا بود. او فقط برای خدا صحبت نکرد. او حرف خدا بود.

عیسی یک فرشته * نبود. او با فرشتگان فرق داشت*. او از فرشتگان بهتر بود*. او پسر خدا بود. او همه چیز را ساخت. و خداوند همه چیز را تحت کنترل خود قرار داد.

موسی و یوشع رهبران بزرگی بودند. آنها مردم را به سرزمین جدیدی آوردند. و قوم خدا در آنجا آرامش یافتند. اما عیسی رهبر بهتری از موسی و یوشع بود. او قوم خدا را به آرامشی بهتر هدایت کرد.

عیسی نیز آمد تا کشیش ما شود. اما او مانند کاهنان خانواده هارون نبود. خدا عیسی، پسر خود خدا را به عنوان کاهن اعظم برگزید. او کشیش کاملی بود. او ما را درک کرد. او "کشیش اعظم که می تواند آن را در زمانی که ما ضعیف هستیم و آسیب می بینیم احساس کند". او یک «کاهن اعظم که مانند ما از هر نظر وسوسه شده است. اما گناه نکرد*’. [1]

عیسی وقتی روی صلیب مرد، به عنوان کاهن کامل عمل کرد. روی صلیب* قربانی کامل* را تقدیم کرد.

اما عیسی برای گناهان مردم یک قربانی داد. یک بار برای همیشه داد. او این کار را با ارائه خود انجام داد.» [2]

حال آن مردمی که به عیسی ایمان آوردند امید زیادی داشتند*. آنها اهل عهد جدید خدا بودند*. خداوند به آنها آرزوهای جدیدی می دهد. او راههای پلیدشان را می بخشید. او نمی‌خواهد گناهانشان را در برابر آنها نگه دارد.

آخرین قسمت عبرانیان پر از دستورالعمل برای کسانی است که به عیسی ایمان آورده اند. آنها باید با اعتماد به نفس و امید زندگی کنند*. آنها می توانند یکدیگر را دوست داشته باشند. آنها می توانند به خانواده خود وفادار باشند. آنها باید مراقب افرادی باشند که رنج می برند. و هنگامی که رنج می بردند، نیازی به غم و اندوه نداشتند. خداوند به وعده های خود در عهد عتیق* به مردم عمل کرد. او نیز به وعده های خود وفا می کرد. آنها می‌توانستند مانند ابراهیم و موسی به خدا ایمان داشته باشند.

 

[1] عبرانیان 4:15

[2] عبرانیان 7:27

bottom of page