top of page

عهد عتیق | کتب پیامبران بزرگوار

نوحه ها

عهد عتیق

کتاب از کجا شروع می شود؟

این کتاب پس از نابودی اورشلیم توسط ارتش بابل آغاز می شود.

مکان هایی برای رفتن

اورشلیم تنها بود
مرثیه 1: 1-8

آیا خدا دشمن ماست؟
مرثیه 2: 1-7

خدا وفادار است*
مرثیه 3:22-33

نویسنده گریه کرد و کمک خواست
مرثیه 3:52-66

ما را باز گردان ای پروردگار*
مرثیه 5: 15-22

پایان کتاب کجاست؟

کتاب قبل از بازگشت مردم به خانه خود در یهودا به پایان می رسد.

مردم بدانند

در Lamentations سخنان مردم غمگین یهودا را خواهید شنید. شما هم در این آهنگ ها خدا را ملاقات خواهید کرد.

داستان نوحه

مرثیه ها شاید غم انگیزترین کتاب کتاب مقدس باشد. این یک گروه آهنگ است. آن‌ها از آن دسته آهنگ‌هایی هستند که مردم وقتی می‌میرند می‌خوانند. پنج آهنگ از این دست در کتاب وجود دارد. اکثر مردم فکر می کنند ارمیا آنها را نوشته است. اگر این کار را می کرد، این ترانه ها را می نوشت تا نشان دهد که وقتی یهودا نابود شد چقدر غمگین بود. او همچنین نوشت تا کلماتی را بیان کند تا افراد غمگین نیز بتوانند از آنها استفاده کنند. او نمی خواست هیچ کس آنچه در یهودا اتفاق افتاد را فراموش کند. این آهنگ‌ها بخشی از راه به یاد آوردن مردم می‌شدند.

ارمیا وقایع وحشتناک زیادی دید. و او می دانست که چرا این اتفاقات رخ داده است. اورشلیم از شریعت خدا پیروی نکرده بود. مردم به خدایان شیطان دعا کردند. و مردم بد رفتار کردند. خداوند بندگانش را فرستاد تا مردم را انذار کنند. اما مردم گوش نکردند. آنها تغییر نکردند. پس خداوند آنها را مجازات کرد. [1]

کتاب با بیان درباره اورشلیم در حالی که ویران شده بود آغاز می شود. ارتش بابل آن را ویران کرد. شهر مانند بیوه ای غفلت شده در شب گریست. کسی نبود که به او دلداری بدهد. چیزی برای خوردن نبود. تمام دروازه هایش شکسته بود. کشیشان گریه کردند. پادشاهان را برده بودند. و برده دشمنانش شده بود.

اوضاع آنقدر بد بود که به نظر می رسید خدا دشمن آنهاست. او یهودا را نابود کرده بود. وقتی نویسنده به این موضوع فکر کرد، به نظر می رسید که تمام امیدش را از دست داده*.

اما حتی با خواندن آهنگ های غمگین، تمام امید * از بین نرفت. او به یاد آورد که هنوز آخرین منبع آرامش وجود دارد. خدا خدای عشق وفادار است. او وفادار است*. او به وعده هایش عمل می کند. مهربانی او هرگز تمام نمی شود. بنابراین یهودا حتی زمانی که احساس ناامیدی می کرد می توانست آواز بخواند. حتی زمانی که از زمین دور بود، می توانست امیدوار باشد. "بزرگ است وفاداری شما*". با امید او * دعوت جدیدی برای ایمان * به خداوند * آمد. ندای توبه هم بود*. خدا روزی آنها را به خانه خواهد آورد. او روزی پادشاه جدیدی از خاندان داوود به آنها خواهد داد.

برخی از این سرودها از خدا می‌خواستند که دشمنان یهودا را به خاطر شرارتی که مرتکب شده بودند، جبران کند. چون بابل یهودا را نابود کرد، این آهنگ از خدا خواست که آنها را نابود کند.

«خداوندا، تو ظلمی را که در حق من شده است، دیده ای. از آرمان من دفاع کن! ای خداوند، آنچه را که دستانشان انجام داده اند، به آنها بپرداز. آنها را با خشم تعقیب کنید و آنها را از زیر آسمان خداوند هلاک کنید.» [2]

اما قسمت هایی از آهنگ ها درباره امید است*. حتی اگر ترانه‌ها غمگین باشند، مردمی که آن‌ها را می‌خواندند می‌دانستند که به سرزمینی که خداوند به آنها وعده داده بازخواهند گشت. [3]

خدا آنها را ترک نمی کند. خداوند به وعده‌های خود به ابراهیم و داوود عمل خواهد کرد. به همین دلیل بود که امید داشتند*. آنها وفادار نبودند*. اما خدا امین*. [4] خدا آنها را در بابل رها نمی کند. یهودا برای همیشه مجازات نخواهد شد. اگر با صبر صبر می کردند، خداوند* آنها را نجات می داد. به این ترتیب کتاب به پایان می رسد. یهودا تا ابد ترانه های غمگین نمی خواند. روزی خداوند دوباره به آنها برکت خواهد داد.

«پروردگارا، لطفا ما را به خودت برگردان.
سپس می توانیم برگردیم.
زندگی‌مان را دوباره شبیه‌سازی کنیم.»
 [5]

نام ارمیا در کتاب نیست. اما او بسیاری از این موارد را در کتاب دیگرش گفته است. وقتی مردم گناه می کنند خدا عصبانی می شود*. او برای کسانی که اطاعت نمی کنند مانند دشمن خواهد بود. اما او همچنین خدای رحمانی است. او اجازه نمی داد که دشمنان یهودا فرار کنند. خداوند آنها را به خاطر کاری که کردند مجازات می کند.

 

[1] دوم تواریخ 36:14-17

[2] مرثیه 3:64-66

[3] مرثیه 4:22

[4] مرثیه 3:21-24

[5] مرثیه 5:21

bottom of page