top of page

حقایق ساده چیست؟

Simple Truths شامل 144 پرسش و پاسخ است که به شما کمک می کند مهم ترین حقایق در مورد شناخت خدا و پیروی از عیسی را بیاموزید. این راهنما با در نظر گرفتن خوانندگان انگلیسی به عنوان زبان دوم نوشته شده است. این به گونه ای ساخته شده است که ترجمه به زبان های دیگر را ساده تر می کند.

اسکرین شات 15/12/2023 در ساعت 12.17.05 بعد از ظهر.png

شروع به خواندن کنید

1

خداوند
و
مرد

2

گناه
و
قانون

3

مسیح
و
رستگاری

4

روح
و
کلیسا

5

دعا
و
امید

چگونه کار می کند؟

هر سوال شماره گذاری شده است. هر سوال بلافاصله با یک پاسخ همراه است. هر پاسخ با انتخاب هایی از کتاب مقدس دنبال می شود. به عنوان مثال:

Q_Example.png

هر انتخاب کتاب مقدس شامل عنوان کتاب است (مثلاً: پیدایش). بعد از نام کتاب، فصلی که انتخاب شده است (به عنوان مثال: فصل 2) آمده است. به دنبال آن آیه یا آیاتی که در آن انتخاب یافت می شود (مثلاً: آیه 3). بنابراین، پیدایش فصل دو و آیه سه به این صورت است:

پیدایش ex_edited.jpg
bottom of page