top of page

ما عاشق گفتن داستان به زبان انگلیسی ساده هستیم

این ها داستان هایی به زبان انگلیسی ساده هستند. همه آنها داستان هایی از کتاب مقدس هستند. ما درک آنها را بسیار آسان کردیم. ما آنها را برای افرادی که در حال یادگیری زبان انگلیسی هستند نوشتیم. اگر تا به حال داستان هایی از کتاب مقدس نشنیده اید، این داستان ها برای شما هستند. این داستان ها می توانند به شما در یادگیری زبان انگلیسی کمک کنند. آنها همچنین می توانند به شما کمک کنند در مورد عیسی بیاموزید.

چرا این داستان ها را تعریف می کنیم؟

راهنمای سفر
به کتاب مقدس

وقتی از یک مکان جدید بازدید می کنید، کمک می کند که کسی راه را به شما نشان دهد. هنگامی که شما کتاب مقدس را می خوانید این نیز صادق است. این راهنمای سفر به شما کمک می‌کند تا هنگام خواندن کتاب مقدس راه خود را پیدا کنید.

حقایق ساده

برای سال‌های متمادی، قوم خدا از پرسش‌ها و پاسخ‌ها برای آموزش حقایقی که برایشان مهم‌تر است، استفاده کرده‌اند. این بخش از سایت این حقایق مهم را به نسل جدیدی از افرادی که از عیسی پیروی می کنند ارائه می دهد.

داستان های ساده

دانستن کلمات به کار رفته در کتاب مقدس مهم است. در اینجا سه لیست وجود دارد - کلمات، افراد و مکان ها. این فهرست ها به شما در خواندن و درک کتاب مقدس کمک می کند.

بعد از اینکه به سوالات پاسخ دادید، باید داستان را خوب بدانید.

ASW_SAVED ELEMENTS-12-2.png

اکنون زمان آن رسیده است که داستان را برای شخص دیگری تعریف کنید.

پس از همه، چرا فقط به این داستان های عالی گوش دهید، در حالی که می توانید یاد بگیرید که خودتان آنها را بگویید؟ به این ترتیب این داستان ها به دست ما رسید. یک نفر به دیگری گفت، سپس به دیگری، سپس به دیگری، تا زمانی که کسی آنها را یادداشت کرد. اکنون، شما نیز می توانید آنها را یاد بگیرید! اینها برخی از مهم ترین داستان هایی هستند که تاکنون گفته شده است. ممکن است ایده بسیار خوبی برای شما باشد که بدانید چگونه به آنها نیز بگویید.

bottom of page