top of page
قسمت پنجم

دعا و امید

118

پرسش
دعا چیست؟
ANSWER
دعا زمانی است که با خدا صحبت می کنیم. ما او را به خاطر خوبی هایش شکر می کنیم. ما به گناه خود اعتراف می کنیم*. ما چیزهایی می خواهیم که او را خشنود می کند.
کتاب مقدس

119

پرسش
به نام چه کسی دعا کنیم؟
پاسخ
ما باید به نام عیسی دعا کنیم.
SCRIPTURE

120

پرسش
کی و کجا نماز بخوانیم؟
پاسخ
ما می توانیم در هر کجا و هر زمان به درگاه خدا دعا کنیم.
کتاب مقدس

121

QUESTION
عیسی چه چیزی به ما داد تا به ما یاد دهد که دعا کنیم؟
پاسخ
عیسی دعای خداوند را به ما داد.
کتاب مقدس

122

پرسش
دعای خداوند چیست؟
پاسخ
ای پدر ما در آسمان*، باشد که نام تو را گرامی بداریم. باشد که پادشاهی شما بیاید. باشد که آنچه می خواهید اتفاق بیفتد، همان طور که در آسمان است، در زمین نیز انجام شود. نان روزانه مان را امروز به ما بده. گناهان ما را بیامرز، همانطور که ما نیز کسانی را که به ما گناه کردند بخشیده ایم. به ما کمک کن وقتی وسوسه می شویم گناه نکنیم*. ما را از شیطان* حفظ کن.
کتاب مقدس

123

پرسش
چند درخواست در دعای خداوند* وجود دارد؟
پاسخ
شش درخواست وجود دارد.
کتاب مقدس

124

پرسش
اولین درخواست چیست؟
پاسخ
باشد که نام تو را گرامی بداریم.»
کتاب مقدس

125

پرسش
What do we pray for in the first request?
پاسخ
ما دعا می کنیم که همه مردم نام خدا را ستایش کنند.
کتاب مقدس

126

پرسش
درخواست دوم چیست؟
پاسخ
باشد که پادشاهی شما بیاید.
کتاب مقدس

127

پرسش
در درخواست دوم برای چه دعا کنیم>
پاسخ
ما دعا می کنیم که همه مردم جهان این خبر خوب را بشنوند و باور کنند. ما دعا می کنیم که آنها از عیسی به عنوان خداوند اطاعت کنند.
کتاب مقدس

128

پرسش
درخواست سوم چیست؟
پاسخ
"ان شاءالله آنچه می خواهید اتفاق بیفتد، همانطور که در بهشت*."
کتاب مقدس

129

پرسش
در درخواست سوم برای چه دعا کنیم؟
پاسخ
ما دعا می‌کنیم که مردم روی زمین از هر نظر همان‌طور که خدا می‌خواهد عمل کنند، درست مثل فرشتگان* در بهشت*.
کتاب مقدس

130

پرسش
درخواست چهارم چیست؟
پاسخ
امروز نان روزانه ما را به ما بده.
کتاب مقدس

131

پرسش
در درخواست چهارم برای چه چیزی دعا کنیم؟
پاسخ
ما دعا می کنیم که خداوند همه چیزهایی را که برای بدنمان نیاز داریم به ما بدهد.
کتاب مقدس

132

پرسش
درخواست پنجم چیست؟
پاسخ
«گناهان ما را بیامرز، همانطور که ما کسانی را که به ما گناه کرده‌اند، بخشیده‌ایم.»
کتاب مقدس

133

پرسش
در درخواست پنجم برای چه دعا کنیم؟
پاسخ
دعا می کنیم که خداوند گناهان ما را ببخشد*. و ما دعا می کنیم که خدا به ما کمک کند تا کسانی را که به ما آسیب رسانده اند ببخشیم.
کتاب مقدس

134

پرسش
درخواست ششم چیست؟
پاسخ
"به ما کمک کن تا وقتی وسوسه می‌شویم گناه نکنیم. ما را از شرور حفظ کن."
کتاب مقدس

135

پرسش
در درخواست ششم برای چه چیزی دعا کنیم؟
پاسخ
دعا می کنیم که خداوند ما را از گناه حفظ کند*. و ما را از بدی حفظ کن*.
کتاب مقدس

136

پرسش
دعا به ما چه می آموزد؟
پاسخ
دعا به ما می آموزد که برای کمک به خدا باید کاملاً اعتماد کنیم.
کتاب مقدس

137

پرسش
مسیح الان کجاست؟
پاسخ
مسیح اکنون در بهشت*، در سمت راست خدای پدر است.
کتاب مقدس

138

پرسش
آیا مسیح دوباره به این زمین خواهد آمد؟
پاسخ
آری، او خواهد آمد تا در روز آخرت داور همه مردم جهان باشد. و منتظران او را نجات خواهد داد.
کتاب مقدس

139

پرسش
هنگام مرگ بر صالحان چه می‌شود؟
پاسخ
اجساد صالحان* به خاک باز می گردند. روح آنها* می رود تا با خداوند* باشد.
SCRIPTURE

140

پرسش
در هنگام مرگ چه اتفاقی برای افراد شرور می افتد؟
ANSWER
اجساد بدکاران به خاک برمی گردد. روح آنها* عذاب می کشد. خداوند آنها را برای روزی که برای قضاوت می آید نگه می دارد.
کتاب مقدس

141

پرسش
آیا مردگان دوباره زنده خواهند شد؟
پاسخ
بله، وقتی مسیح دوباره بیاید، همه مردگان زنده خواهند شد.
کتاب مقدس

142

پرسش
در روزی که مسیح برای قضاوت بیاید چه بر سر مردم شریر خواهد آمد؟
پاسخ
خداوند آنها را در جهنم* با ویرانی که پایانی ندارد مجازات خواهد کرد. آنها برای همیشه از حضور خدا رانده خواهند شد.
کتاب مقدس

143

پرسش
چه بر سر مردم عادل خواهد آمد؟
پاسخ
افراد صالح* با خدا به خوشی زندگی خواهند کرد. آنها برای همیشه در آسمان جدید و زمین جدید زندگی خواهند کرد.
کتاب مقدس

144

پرسش
آسمان جدید و زمین جدید چگونه خواهند بود؟
پاسخ
در آسمان جدید و زمین جدید با خدا خواهیم بود. ما هرگز گناه نخواهیم کرد. ما هرگز نمی میریم. دیگر هیچ نفرینی وجود نخواهد داشت. دیگر نه غم و نه دردی وجود خواهد داشت. ما هرگز گناهکار، ترس و شرمنده نخواهیم بود. ما شادی حاصل از خدا را خواهیم شناخت.
کتاب مقدس

1

خداوند
و
مرد

2

گناه
و
قانون

3

مسیح
و
رستگاری

4

روح
و
کلیسا

5

دعا
و
امید

bottom of page