top of page

عهد جدید | نامه های پولس

1 تسالونیکیان

عهد عتیق

کتاب از کجا شروع می شود؟

تیموتائوس از مردم تسالونیکی دیدن کرد. او در مورد دیدار خود به پل گفت. پس پولس این نامه را نوشت. پولس با تشکر شروع کرد.

مکان هایی برای رفتن

پولس خدا را شکر کرد
اول تسالونیکیان 1: 2-7

خبرهای خوب از راه خوبی آمد
اول تسالونیکیان 2: 1-7

کار ما را به خاطر بسپار
اول تسالونیکیان 3: 9-13

در راهی که خدا راضی است قدم بردارید
اول تسالونیکیان 4: 1-7

روز خداوند* در راه است
اول تسالونیکیان 4:13-5:4

پایان کتاب کجاست؟

کتاب با کلماتی برای تشویق مردم به پایان می رسد.

مردم بدانند

پل
تیموتی

داستان اول تسالونیکیان

پولس به مردم تسالونیکی نوشت تا آنها را تشویق کند. سالها بود که آنها را ندیده بود. آخرین باری که آنجا بود عده ای می خواستند به او آسیب برسانند. بنابراین پل مجبور شد خیلی سریع آنجا را ترک کند. آن مردان بد نمی خواستند او درباره عیسی صحبت کند. اما بسیاری از مردم در آن مکان به چیزهایی که پولس گفت ایمان آوردند. آنها شروع به دنبال کردن عیسی کردند. اما، پس از رفتن پولس، عده ای برای مردم آنجا دردسر درست کردند. تیموتائوس دوست پولس از مردم آنجا دیدن کرده بود. وقتی برگشت تا نزد پولس باشد، آنچه را که آموخته بود به او گفت. پس پولس این نامه را به آنها نوشت تا به آنها کمک کند.

اول، پولس می خواست آنها بدانند که او آنها را دوست دارد. او خوشحال بود که آنها به خوبی از عیسی پیروی می کردند. آنها همان کاری را می کردند که پولس به آنها گفته بود. آنها از خدایان دروغین دور شده بودند. آنها ایمان* و امید* و عشق خود را با رفتارشان نشان دادند. [1] آنها نیز شادی داشتند، حتی زمانی که مردم سعی می کردند به آنها صدمه بزنند. این الگوی خوبی برای سایر افراد بود تا از آن پیروی کنند.

پولس همچنین به آنها گفت که رفتار او در زمانی که با آنها بود را فراموش نکنند. او سخت کار کرد. او کاری را که مقدس و درست بود انجام داد. او برای آنها مشکلی نداشت. او مانند پدری که از فرزندانش مراقبت می کند از آنها مراقبت می کرد. [2] هرکسی که برای خدا صحبت می کند باید اینگونه عمل کند.

پولس همچنین در مورد زمان بازگشت عیسی صحبت کرد. مردم می دانستند که عیسی باز خواهد گشت. آنها از این بابت بسیار خوشحال بودند. اما آنها سؤالاتی داشتند. آنها نمی دانستند چه بر سر مردم مرده می آید. بنابراین پولس در قسمت آخر نامه به این سؤالات پاسخ داد. عیسی از آسمان فرود آمد*. زمانی که انتظارش را نداشتند برمی گشت. [3] او همه افرادی را که به او ایمان داشتند جمع می کرد. او مردمی را که زنده بودند جمع می کرد. و مردمی را که قبلا مرده بودند جمع می کرد. خداوند آنها را دوباره زنده می کند. آن وقت همه مردمش دوباره با هم جمع می شدند. [4] و همه آنها با خداوند خواهند بود*.

پل از آنها می خواست که صبور باشند. آنها باید سخت کار کنند و مراقب خانواده خود باشند. آنها باید به یکدیگر نیکی کنند. به افراد ضعیف کمک کنید. در صلح* با یکدیگر زندگی کنید. همیشه در مورد همه چیز دعا کنید. تشکر کن و کارهای زشت نکنید*. مردمی که از عیسی پیروی کردند هرگز نباید فراموش کنند که او قرار بود بازگردد. آنها باید منتظر او باشند. آنها باید مراقب او باشند و در حالی که منتظر هستند زندگی خوبی داشته باشند.

مسیحیان در تسالونیکی زندگی آسانی نداشتند. مردم شهر نمی خواستند آنها از عیسی پیروی کنند. پس نسبت به آنها ظلم کردند. پولس به آنها گفت که نباید تعجب کنند. این یک چیز رایج بود. [5] او به آنها گفت که انتظار دارند برای عیسی رنج بکشند. بالاخره انبیا* زجر کشیدند. و عیسی نیز رنج کشید. اما او آنها را تشویق کرد که با وجود مشکلاتشان قوی باشند. خدا نظاره گر بود روزی برمی گشت و آنها را دلداری می داد. او همچنین کسانی را که برای آنها دردسر ایجاد می کردند قضاوت می کرد.

 

[1] اول تسالونیکیان 1:2-10

[2] اول تسالونیکیان 2: 9-12

[3] اول تسالونیکیان 5: 1-3

[4] اول تسالونیکیان 4: 13-17

[5] اول تسالونیکیان 2:143:1-5

bottom of page