top of page

ما عاشق گفتن داستان به زبان انگلیسی ساده هستیم

این ها داستان هایی به زبان انگلیسی ساده هستند. همه آنها داستان هایی از کتاب مقدس هستند. ما درک آنها را بسیار آسان کردیم. ما آنها را برای افرادی که در حال یادگیری زبان انگلیسی هستند نوشتیم. اگر تا به حال داستان هایی از کتاب مقدس نشنیده اید، این داستان ها برای شما هستند. این داستان ها می توانند به شما در یادگیری زبان انگلیسی کمک کنند. آنها همچنین می توانند به شما کمک کنند در مورد عیسی بیاموزید.

چرا این داستان ها را تعریف می کنیم؟

به داستان های ما گوش کنید و چیزهایی یاد خواهید گرفت. در واقع، شما چیزهایی در مورد ما خواهید آموخت – افرادی که داستان ها را تعریف می کنند.

تمام داستان های ما از کتاب مقدس است.

ما فکر می کنیم که کتاب مقدس کتاب مهمی است.

در واقع، ما فکر می کنیم کتاب مقدس مهم ترین کتاب تاریخ است. کتاب مقدس روشی است که خدا با ما صحبت می کند. کتاب مقدس تنها راهی نیست که خدا صحبت کرده است. اما اگر ما کتاب مقدس را نداشتیم، تقریباً هیچ چیز در مورد خدا نمی دانستیم.

r-background--3.png
r-background--4 (1).png

همه داستان های ما به شما کمک می کند راه را پیدا کنید.

ما فکر می کنیم شناخت خدا مهمترین چیزی است که هر کسی می تواند بداند. دنیای ما آن چیزی نیست که ما می خواهیم. ما از آن دسته افرادی نیستیم که آرزو می کنیم. دنیای ما آن چیزی نیست که خدا می خواهد. اما خداوند راهی برای تغییر همه اینها ایجاد کرده است. راه فقط یک طرز فکر جدید نیست. راه تنها زمانی پیدا می شود که به تنها کسی که می تواند راه را به ما نشان دهد اعتماد کنیم. آن شخص عیسی است. او راه را می داند زیرا او راه است.

همه داستان های ما در مورد عیسی صحبت می کنند

ما فکر می کنیم که عیسی مهمترین شخص است. بله، داستان هایی درباره افراد دیگر نیز وجود دارد. اما این داستان ها به نوعی با هم گره خورده اند. همه آنها چیزی در مورد داستان عیسی به ما می گویند. عیسی بسیار مهم است زیرا عیسی خداست. او خدایی است که آمد تا در میان ما زندگی کند. زندگی عیسی به ما نشان می دهد که خدا چگونه است. زندگی عیسی به ما نشان می دهد که چگونه باید باشیم. و زندگی عیسی و مرگ او راهی را برای ما ایجاد می کند تا بتوانیم آن گونه زندگی را که برای درست بودن با خدا نیاز داریم داشته باشیم. برای اثبات اینکه زندگی عیسی بسیار مهم است، خدا عیسی را پس از مرگ او دوباره زنده کرد. عیسی امروز زنده است و شما می توانید او را بشناسید.

r-background--5.png

شروع به گوش دادن کنید

bottom of page