top of page

عهد عتیق | کتابهای پیامبران صغیر

میکاه

عهد عتیق

کتاب از کجا شروع می شود؟

کتاب قبل از شکست ارتش آشور اسرائیل شروع می شود*

مکان هایی برای رفتن

کوه خداوند* می آمد.
میکاه 4: 1-4

خداوند* تو را نجات خواهد داد.
میکاه 4: 6-12

فرمانروایی از بیت لحم متولد خواهد شد.
میکاه 5:1-4

خدا چه می خواهد؟
میکاه 6:6-8

خدایی مثل تو کیه؟
میکاه 7:18-20

پایان کتاب کجاست؟

این کتاب 20 سال بعد به پایان می رسد. حزقیا پادشاه یهودا بود.

مردم بدانند

میکاه
آشور

The Story of Micah

میکاه نبی در همان زمانی که اشعیا این کار را کرد برای خدا صحبت کرد. میکاه می خواست مردم بدانند که خداوند قاضی* تمام زمین است. او خدایی بود که عدالت را آورد*. و او می آمد تا قوم خود، اسرائیل* را مجازات کند. میکا از مردم خواست که از پیروی خدایان دروغین دست بردارند. او به آنها گفت از شرارت دست بردارید*. اما همین خدا همان کسی بود که مردم را نجات خواهد داد. او خدایی بود که بخشنده بود*.

میکاه گزارشی از پیام‌های بسیاری است که خدا به میکاه داده است تا صحبت کند. بیشتر این پیام ها درباره دو ایده است. یهودا باید به خدا برگردد وگرنه او آنها را مجازات خواهد کرد. خداوند یهودا را به خانه می آورد و قوم را بزرگ می کرد. کتاب خیلی سریع بین این دو ایده پیش می رود.

کتاب از آنجا شروع می شود که میکا به مردم گفت که خدا از آشور برای مجازات آنها استفاده خواهد کرد. اگر به سخنان او گوش نمی‌کردند، خداوند آنها را با دور کردنشان از سرزمینی که به آنها وعده داده بود، مجازات می‌کرد. سپس میکا از مجازات دست کشید و شروع به صحبت در مورد نجات کرد*. آشور آنها را می برد. اما آنها برمی گشتند. خدا مردم را از تبعید برمی گرداند*. میکاه از زمانی خبر داد که قوم اسرائیل* باز خواهند گشت. آنها به سرزمین باز می گشتند و پادشاهشان آنها را رهبری می کرد. آن پادشاه خداوند* خدای آنها بود. [1]

خدا از ملت آشور برای تأدیب اسرائیل استفاده خواهد کرد. اما او آشور را نیز مجازات خواهد کرد. میکاه گفت که خداوند همه «امت‌هایی را که از خدا اطاعت نکرده‌اند» مجازات خواهد کرد. [2] هر ملتی که از خدا اطاعت نکرد، مورد قضاوت قرار می گیرد*. این در مورد آشور صادق بود. و این در مورد اسرائیل نیز صادق بود. اما مردمی که خدا را خشنود می کردند مورد رحمت قرار می گرفتند*. چه کسی خدا را راضی می کند؟ میکا به آنها گفت.

«خداوند* آنچه را خوب است به شما نشان داده است.
   او به شما گفته است که از شما چه می خواهد.
شما باید با عدالت رفتار کنید*.
   شما باید مهربانی را دوست داشته باشید.
و باید در پیشگاه خدای خود فروتن باشید.»
 [3]

کتاب میکا مانند بسیاری از پیامبران دیگر* است. با افرادی که برای اولین بار کتاب را خوانده اند صحبت می کند. اما همچنین با افرادی صحبت می کند که در آینده کتاب را خواهند خواند. برخی از چیزهایی که میکا گفت به زودی پس از گفتن آنها اتفاق می افتد. اما برخی از آنها در زمانی در آینده اتفاق خواهند افتاد. آن روز که فرا رسد، دشمن نابود می شود. [4] وقتی آن روز فرا رسد، همه ملت‌ها از نجات خدا لذت خواهند برد*. [5] آن نجات آینده* به اندازه نجات اسرائیل* در گذشته مطمئن است. خداوند به وعده خود وفادار است. [6]

میکاه چیز دیگری را نیز به مردم یادآوری کرد. هنوز منتظر کسی بودند. منتظر یک حاکم بودند. او پادشاهی بود که خدا به داود وعده داده بود. این پادشاه از بیت لحم می آمد. [7] او مردمش را رهبری می کرد. او دشمنان آنها را شکست می داد. وقتی او می آمد، کوچک بر بزرگ «به قوت خداوند» غلبه می کرد. [8] این وعده ها برخی از مهم ترین وعده های کتاب مقدس هستند. کسی که خدا انتخاب کرده می آید. پیامبران* او را مسیح* نامیدند. اشعیا گفت که پادشاهی* او رشد خواهد کرد و هرگز پایان نخواهد یافت. [9]

میکا دلیل دیگری برای امیدواری به آنها داد. او وعده دیگری را به آنها یادآوری کرد. خیلی وقت پیش خداوند به ابراهیم گفت که او را برکت خواهد داد. [10] خدا گفت که خانواده او ملت بزرگی خواهند شد. خداوند آنچه را که وعده داده بود «در روزهای گذشته» انجام خواهد داد. [11] به وعده هایش عمل خواهد کرد. میکاه در زمان سختی آنها را به خدا نشان داد. آنها قوم خدا بودند. برای قوم خدا، همیشه امید وجود داشت*.

 

[1] ببینید اشعیا 40:3

[2] میکاه 5:15 ب

[3] میکاه 6:8

[4] میکاه 7:10

[5] میکاه 7:12

[6] میکاه 7:14-20

[7] میکاه 5:1-5

[8] میکاه 5:4

[9] اشعیا 7 و 9

[10] پیدایش 12: 1-9

[11] میکاه 7:20

bottom of page