top of page

ما وجود داریم تا به مردم کمک کنیم کتاب مقدس را درک کنند.

از آنجایی که افراد زیادی در دنیا انگلیسی می دانند، ما به زبان انگلیسی می نویسیم. اما از آنجایی که همه کسانی که انگلیسی بلد هستند، بومی زبان انگلیسی نیستند، ما به زبان انگلیسی ساده می نویسیم. ما به زبان انگلیسی ساده می نویسیم تا بیشترین تعداد افراد بتوانند آنچه را که می نویسیم بخوانند. ما به زبان انگلیسی ساده می نویسیم تا آنچه می نویسیم قابل فهم و ترجمه آسان باشد.

About_Hero.png

آنچه ما باور داریم

نویسندگان این وب سایت همگی از پیروان عیسی مسیح هستند. آنها معتقدند که عیسی خداست. آنها معتقدند که او به زمین آمد تا مردم را از گناه نجات دهد. آنها معتقدند که عیسی بر روی صلیب مرد، اما در قبر نماند. او دوباره از مردگان برخاست. به بهشت برگشت. او روح خود را فرستاد تا مردم را دعوت کند تا از او پیروی کنند و به آنها کمک کند تا زندگی مقدس داشته باشند. آنها معتقدند که عیسی به زمین بازخواهد گشت تا همه مردم را قضاوت کند. پس از این، او آسمانی جدید و زمینی جدید خواهد ساخت. او در آنجا با کسانی که او را دوست دارند برای همیشه زندگی خواهد کرد. آنها معتقدند که خداوند در صفحات کتاب مقدس درباره خود به ما می گوید. آنها معتقدند که کتاب مقدس درست است زیرا کتاب مقدس کلام خداست.

چگونه می توان از این سایت استفاده کرد

تمامی صفحات این وب سایت بدون هیچ هزینه ای قابل کپی و استفاده هستند. اگر از مطالب استفاده می کنید، خط اعتباری زیر را لحاظ کنید:

اولین بار توسط A Simple Word (www.asimpleword.org) منتشر شد. با اجازه استفاده می شود.

About_Goals.png

هدف ما

ما می خواهیم چیزهایی که می نویسیم مفید باشند. ما می خواهیم چیزهایی که می نویسیم واضح باشد. ما می خواهیم چیزهایی که می نویسیم درست باشد. اگر آنچه را که ما می نویسیم می خوانید و فکر می کنید چیزی درست، واضح یا مفید نیست، لطفاً برای ما بنویسید. نحوه نوشتن با ما را در صفحه تماس با ما خواهید فهمید.

bottom of page