top of page

عهد عتیق | کتابهای پیامبران صغیر

آموس

عهد عتیق

کتاب از کجا شروع می شود؟

کتاب از زمانی شروع می شود که یربعم پادشاه اسرائیل بود*.

Places to go

خدا قضاوت خواهد کرد
عاموس 2: 6-16

به دنبال من باش و زندگی کن
عاموس 5:12-15

بگذارید عدالت* پایین بیاید
عاموس 5:18-24

خداوند ملخ، آتش و خط اندازه گیری را نشان داد
عاموس 7: 1-9

خدا اسرائیل را باز خواهد گرداند
عاموس 9:11-15

پایان کتاب کجاست؟

این کتاب چند سال قبل از تصرف اسرائیل توسط آشور به پایان می رسد.

مردم بدانند

آموس
دیوید
حزقیال

داستان آموس

کتاب عاموس درباره پیامبر * عاموس است. آموس یک چوپان* بود. اما خدا او را فرا خواند تا سخنان خود را به اسرائیل بگوید.[1] در روزهایی که عاموس زندگی می‌کرد، پیامبران* علیه گناه* مردم سخنی نمی‌گفتند. چون پیامبران* کار خود را انجام ندادند، خداوند کشاورز را فراخواند تا سخنانش را برساند.

عاموس بیشتر سخنان خود را از شهر بیت‌ئیل به اسرائیل گفت. آنجا مکانی برای عبادت* خدا بود. در بیت‌ئیل نیز خانه‌ای برای پادشاه وجود داشت.

عاموس سخنان شدید بسیاری به اسرائیل گفت. به آنها گفت که به سوی خدا بازگردند و از بتها روی گردانند*. او به آنها هشدار داد که دشمنانشان پادشاهانشان را خواهند کشت. و مردم را می بردند.

آموس در مورد اینکه چرا این اتفاق برای مردم می افتد نوشت. مردم به خدا گوش نداده بودند. آنها به خدا پیشکش می کردند. آنها مراسمی را که موسی تعلیم می داد انجام می دادند. آنها کارهای زیادی انجام می دادند تا به نظر برسند که از خدا پیروی می کنند. اما آموس می دانست که آنها فقط وانمود می کنند. در دلشان از خدا رویگردان بودند. آنها از خدا اطاعت نمی کردند. آنها برخی از کارهایی را که خدا به آنها گفته بود انجام می دادند. اما آنها با فقرا مهربان نبودند. آنها در تجارت منصف نبودند. آنها صادق نبودند. آنها به پول بیشتر از مردم اهمیت می دادند. اما آنها معتقد بودند هیچ اتفاق بدی نخواهد افتاد. آنها فکر می کردند که خدا آنها را قضاوت نمی کند.

کتاب با همان ایده ای شروع می شود که جوئل در پایان کتاب خود از آن استفاده کرد. خداوند ملت ها را قضاوت خواهد کرد. اما عاموس گفت که اسرائیل و یهودا نیز داوری خواهند شد. اسرائیل و یهودا از وعده هایی که به خدا داده بودند دور شده بودند. خداوند مردم را به خاطر اعمال بدشان تنبیه می کند. آنها باید بهتر می دانستند زیرا خداوند آنها را به عنوان قوم خاص خود انتخاب کرده بود. اما آنها مانند قوم های شریر در مورد آنها رفتار کردند. پس خدا اسرائیل* و یهودا را مجازات خواهد کرد!

عاموس رؤیاهای زیادی از خدا داشت و در کتاب خود درباره آنها نوشت. او همچنین بخشی از داستان زندگی خود را تعریف کرد. این به ما کمک می کند بدانیم او چه زمانی کتابش را نوشته است. او درباره گناهان* یربعام پادشاه و مرکز پرستش دروغین* او در بیت ئیل صحبت کرد. همچنین به ما کمک می کند تا برخی از چیزهایی که او در مورد آنها صحبت کرده است را درک کنیم. عاموس گفت که زمانی که آشور اسرائیل را تسخیر خواهد کرد بسیار نزدیک است. این بدان معناست که بسیاری از چیزهایی که او در مورد یک امید آینده می گفت، خواهد آمد، اما نه به زودی. آنها به آینده بسیار دور خواهند آمد. دشمن خیلی زود آنها را می برد. اما، یک روز، خدا همه چیز را دوباره درست خواهد کرد.

قسمت آخر کتاب بیان می کند که چگونه خداوند مردم را مجازات خواهد کرد. اما یک کلمه امید هم می دهد*. خدا همیشه قوم اسرائیل را مجازات نمی کند. خداوند به برخی از مردم اجازه می دهد که پس از پایان مجازات به سرزمین خود بازگردند.

آموس درست مثل جوئل درباره دیوید صحبت کرد. «خیمه افتاده داوود» [2] دوباره بلند می شود. در زمان آینده، دوباره برکت * وجود خواهد داشت. در آن روز، پادشاهی که خدا به داوود وعده داده بود، حکومت خواهد کرد. حتی وقتی مردم را از زمین می بردند، امید بود*.

این امید* از دانستن اینکه خدا به وعده خود به داوود عمل خواهد کرد، ناشی شد.

حزقیال هشداری برای ملت ها می فرستد. اگر به یهودا صدمه بزنی، خدا به تو صدمه خواهد زد. اگر زمانی که یهودا نابود شد خوشحال بودی، خدا روزی تو را غمگین می‌کند. خدا تمام دشمنان یهودا را نابود خواهد کرد. این همان چیزی بود که او به ابراهیم قول داد که انجام دهد.

هر که شما را برکت دهد، من برکت خواهم داد. هر که تو را نفرین کند، نفرین می کنم*.’ [4]

قسمت آخر کتاب در مورد چگونگی بازگرداندن مردم توسط خداوند صحبت می کند. او وعده هایی را که به داوود داده بود به خاطر می آورد. او یکی از خانواده داوود را برای پادشاهی می فرستد. [5] او پادشاهی* را دوباره خواهد ساخت. اما خدا نه تنها به مردم معبد جدیدی می دهد*. [6] خدا به مردم قلب جدیدی می دهد. [7] وقتی این اتفاق افتاد، آنها خدا را برای همیشه دوست داشتند و پرستش کردند. خداوند این کار را می کند تا به وعده ای که به موسی داده عمل کند. [8] او به قولی که به ابراهیم داده بود عمل خواهد کرد. و به قولی که به داوود داده بود پایبند بود. [9]

 

[1] عاموس 7:15

[2] عاموس 9:11

bottom of page