top of page

عهد جدید | نامه های پولس

1 قرنتیان

عهد عتیق

کتاب از کجا شروع می شود؟

پولس کتاب را با سلام و هشدار آغاز کرد.

مکان هایی برای رفتن

کلیسا* نباید تقسیم شود
اول قرنتیان 3: 1-23

کلیسا* نباید گناه را بپذیرد*
اول قرنتیان 5: 6-13

در سر سفره* خداوند اخلاق نیکو داشته باشید
اول قرنتیان 11:17-34

بهترین هدیه چیست؟
اول قرنتیان 13:1-13

انجیل را فراموش نکن*
اول قرنتیان 15:1-11

پایان کتاب کجاست؟

پولس نامه را با اخطار و احوالپرسی پایان داد.

مردم بدانند

پل
آپولوس

داستان اول قرنتیان

وقتی پولس این نامه را نوشت، چندان خوشحال به نظر نمی رسید. او در شهری به نام قرنتس به مردم نوشت. کورینث شهری در کشور یونان بود. پولس این افراد را به خوبی می شناخت. در واقع، پل زمانی در قرنتس زندگی می کرد. او ماه های زیادی آنجا بود. زمانی که او در آنجا زندگی می کرد، کلیسای قرنتس سالم و قوی بود.

اما اکنون کلیسای * در قرنتس قوی و سالم نبود. شخصی از قرنتس در مورد بسیاری از مشکلات کلیسا به پولس گفت*. پس پولس این نامه را به رهبران آنجا نوشت. پولس نامه را برای کمک به آنها نوشت. پولس نامه خود را با سلام و اخطار آغاز و به پایان می رساند.

مردم کلیسا* در قرنتس با هم کنار نمی آمدند. با هم دعوا کردند. بعضی از مردم کارهایی می کردند که خدا را خشنود نمی کرد. بنابراین پولس نامه ای بسیار قوی نوشت. او از آنها می خواست که دست از کار اشتباه بردارند. او به آنها گفت که به روشی که خدا به آنها آموخته است زندگی کنند.

برخی از افراد کلیسا* فکر می کردند که بسیار عاقل هستند. آنها گاهی در مورد اینکه چه کسی عاقل تر است بحث می کردند. پولس به آنها گفت که خردی که مردم دارند احمقانه است وقتی آن را با حکمتی که خدا داشت مقایسه کردید. عیسی خداوند بود*. او بود که عاقل بود. مردم قرنتس باید به آنچه خدا گفت گوش دهند. هنگامی که آنها حکمت خدا را می دانستند، باید از آنچه حکمت او به آنها آموخت اطاعت می کردند.

پولس در این نامه از وحدت صحبت می کند. [1] او می‌خواست مردم کلیسا* با هم کنار بیایند. آنها نباید عصبانی باشند یا با یکدیگر بحث کنند. آنها باید به فکر یکدیگر باشند و به یکدیگر کمک کنند. آنها نیاز به ساختن یکدیگر داشتند. پل می دانست که این همیشه آسان نخواهد بود. اما خداوند به کاری که برای او کردند پاداش می دهد. [2] او می‌دید که چگونه از یکدیگر مراقبت می‌کنند. وقتی عیسی به زمین بازمی گشت، آنها را به یاد می آورد. [3] او به کار آنها پاداش می داد.

مشکلات زیادی در کلیسا* در قرنتس وجود داشت. بنابراین پولس برای کمک به آنها نوشت. خدا می خواست کلیسا* مقدس باشد. او می خواست آنها به زن و شوهر خود وفادار باشند. [4] می خواست پاک باشند و از بدنشان برای گناه استفاده نکنند*. [5] رهبران کلیسا* باید به مردم کمک کنند این را به خاطر بسپارند. اگر مردم از این طریق از اطاعت خدا سر باز زدند، باید مردم را اصلاح کنند. کلیسا* باید مردم را به توبه* دعوت کند که به شیوه های نادرست عمل کردند.

بسیاری از مردم قرنتس از خدایان دروغین پیروی کردند. بسیاری از آنها برای یک بت دعا کردند*. مردم کلیسا* دیگر در برابر بت* سر تعظیم نکردند. اما آنها همیشه نمی دانستند که در مورد روش های قدیمی خود چه کنند. بنابراین پولس به آنها کمک کرد. او به آنها نشان داد که چگونه فکر کنند که چه کار کنند. کمک به سایر افراد در کلیسا* برای رشد مهم بود. آنها نباید کارهایی انجام دهند که باعث سقوط مردم شود. آنها باید همیشه به یکدیگر احترام بگذارند. [6]

پولس گفت که کلیسا* مانند بدن است. همه مردم متفاوت بودند. هر فردی نقشی داشت. هر فردی مهم بود. روح القدس* به هر فردی که بخشی از کلیسا بود* کمک کرد. او به کلیسا* کمک کرد تا کاری را که خدا به آنها داده بود انجام دهند. او به مردم کمک می کرد تا به یکدیگر خدمت کنند. [7]

اما مشکل دیگری در کلیسا وجود داشت*. برخی گفتند که عیسی پس از مرگ دیگر زنده نشد. می گفتند بعد از مرگ هیچ کس دیگر زنده نمی شود. جسدی هرگز زنده از قبر بیرون نمی آید. پولس همچنین برای یادآوری زنده بودن عیسی به کلیسا نوشت. خبر خوب در مورد عیسی این بود که عیسی زنده است. عیسی در یک بدن واقعی از قبر برخاست. و روزی خدا همه را زنده می کند. عیسی دوباره به زمین خواهد آمد. او همه افراد خود را جمع می کرد تا برای همیشه با او زندگی کنند. سپس خدا افرادی را که از عیسی پیروی نکردند قضاوت خواهد کرد.

کلیسای * در قرنتس می تواند امیدوار باشد *. آنها نیازی به ترس از مرگ نداشتند. آنها می‌توانستند از خدا اطاعت کنند، حتی زمانی که انجام این کار سخت بود، زیرا می‌دانستند که عیسی زنده است. دید که چگونه به او خدمت کردند. و روزی آنها نیز دوباره زندگی خواهند کرد.

«برادران و خواهران عزیزم، محکم بایستید. اجازه ندهید چیزی شما را تکان دهد. همیشه خود را کاملاً به کار خداوند بسپارید*. از آنجا که شما متعلق به خداوند هستید، می دانید که کار شما خالی نیست. [8]

 

[1] اول قرنتیان 1:10-4:21

[2] اول قرنتیان 15:58

[3] اول قرنتیان 15

[4] اول قرنتیان 7

[5] اول قرنتیان 5-6

[6] اول قرنتیان 10:14-33

[7] اول قرنتیان 12-14

[8] اول قرنتیان 15:58

bottom of page