top of page

آیا به جایی رفته اید که قبلاً نرفته اید؟

سفر به یک مکان جدید می تواند سرگرم کننده باشد. اما می تواند ترسناک نیز باشد. شما ممکن است گم شوید زیرا راه خود را نمی دانید. راهنمای سفر مانند نقشه ای به کتاب مقدس است. در حین مطالعه می تواند شما را در مسیر درست قرار دهد.

نقشه کتاب مقدس

راهنمای سفر مانند یک نقشه است. مانند نقشه ای است که دوستی ممکن است روی یک کاغذ کوچک بکشد. این یک "نقشه" برای کمک به درک کتاب مقدس است. همه چیز را در مورد کتاب مقدس به شما نمی گوید. اما این به شما کمک می کند تا راه خود را در حین خواندن کتاب مقدس کتاب به کتاب بیابید.

کتاب مقدس کتاب بزرگی است که از تعداد زیادی کتاب کوچکتر تشکیل شده است. ممکن است بخواهید قبل از شروع خواندن کتاب جدیدی از کتاب مقدس به این نقشه نگاه کنید. نقشه به شما کمک می کند تا افراد و مکان های مهم هر کتاب را جستجو کنید.

pick-up-where-you-left-off-e1631743472777.png

از جایی که ترک کردی انتخاب کن

introduction-icon-e1631831152419.png

معرفی

OT-Icon-e1631831103444.png

قدیمی
وصیت نامه

NT-Icon-e1631831578600.png

جدید
وصیت نامه

معرفی

این قسمت شما را با کتاب مقدس آشنا می کند. این بخش ها به شما می گویند که کتاب مقدس در مورد چیست. به شما می گویند از کجا آمده است. آنها به شما می گویند که چرا مهم است.

bottom of page