top of page

عهد جدید | اناجیل

متیو

عهد عتیق

کتاب از کجا شروع می شود؟

کتاب با داستان چگونگی تولد عیسی آغاز می شود.

مکان هایی برای رفتن

عیسی متولد شد.
متی 1:18-25

عیسی توسط شیطان* وسوسه شد.
متی 4: 1-11

عیسی مردم ممکن است را شفا داد.
متی 8: 1-418-1728-34متی 9: 1-8

عیسی روی صلیب مرد*.
متی 27:45-54

عیسی دوباره زنده شد.
متی 28:1-10

پایان کتاب کجاست؟

کتاب پس از مرگ عیسی و زنده شدن دوباره به پایان می رسد.

مردم بدانند

عیسی
مريم
پیتر
جان باپتیست
متیو

داستان متی

راه های زیادی برای شروع کتاب وجود دارد. متیو کتاب خود را با فهرستی آغاز کرد. در آن فهرست نام خاندان عیسی آمده است. متی یهودی بود. لیست هایی از این دست برای او بسیار مهم بود. متی می خواست شما بدانید که عیسی می تواند نام خانواده خود را تا آخر به ابراهیم و داوود برساند. عیسی پسر ابراهیم بود، بنابراین او می توانست بخشی از وعده خدا به ابراهیم باشد. عیسی پسر داوود بود، بنابراین می‌توانست بخشی از وعده‌ای باشد که خدا به داوود داده بود. این برای متیو مهم بود. زیرا متی کتاب خود را نوشت تا به ما بگوید که عیسی ناجی موعود خدا * است. او کسی بود که به وعده ای که خدا به ابراهیم داده بود وفا کرد. او پادشاهی بود که خدا به داوود وعده داده بود. متی کتاب خود را نوشت تا به مردم کمک کند تا ببینند عیسی مسیح* است. او کسی بود که قوم خدا مدتها منتظر او بودند.

متی پس از اینکه فهرست خود را تهیه کرد، درباره چگونگی تولد عیسی گفت. عیسی به زمین آمد، درست همانطور که پیامبران* فرمودند. سپس متیو سه داستان گفت. او داستان یحیی تعمید دهنده را گفت. [1] او داستان نحوه غسل تعمید یحیی را گفت* [2] عیسی. سپس داستان چگونگی وسوسه شیطان* عیسی را گفت. [3] متی این داستانها را گفت تا به مردم نشان دهد که عیسی کیست. متی گفت که عیسی پسر خداست. او کسی بود که انبیاء* درباره او صحبت کرده بودند.

متی در مورد آنچه عیسی گفت و کرد در بقیه کتاب گفت. عیسی افرادی را شفا داد که نمی توانستند راه بروند. او نابینایان را بینا کرد. او مردم را از شر ارواح* رها کرد. اما قبل از انجام این کارها با گروه زیادی از مردم صحبت کرد. او بر کوه نشست و در مورد پادشاهی * آسمان * صحبت کرد.

متی همه آنچه عیسی گفت به ما نگفت. او همه آنچه عیسی گفت را به ما نگفت. اما هر داستان چیزهایی در مورد عیسی به ما می گوید. عیسی بسیاری از اعمال شگفت انگیز انجام داد. با اقتدار صحبت کرد. پیامبران* فرمودند که مسیح* چنین کارهایی را انجام خواهد داد. متیو این داستان ها را برای ما تعریف می کرد تا چیزی به ما نشان دهد. عیسی همان کسی بود که پیامبران* درباره او صحبت کردند. او کسی بود که خداوند وعده فرستادن او را داده بود. او مسیح* بود.

متی سپس گفت که چگونه عیسی دوستان خود را در سراسر سرزمین اسرائیل فرستاد. به دوستانش گفت که از پادشاهی به مردم بگویند*. [4] متی گفت که عیسی مانند بنده خداوند است* که اشعیا درباره او صحبت کرد. او بود که همه مردم را امیدوار کرد*. [5]

اما بسیاری از مردم سخنان عیسی را باور نکردند. بسیاری از کشیشان او را باور نکردند. معلمان شهر او را باور نکردند. آنها از این که این همه مردم دنبال او شدند خوشحال نبودند. آنها خیلی زود عصبانی شدند و نقشه کشیدند تا او را بکشند.

اما عیسی به تدریس ادامه داد. عیسی داستانهای زیادی در مورد پادشاهی * گفت. او گفت که این پادشاهی* همان چیزی است که پیامبران* درباره آن صحبت کرده بودند. این داستانها «مثل*» هستند. در این مَثَل ها* گفت که این پادشاهی* بزرگ خواهد بود. عیسی بر همه مردم روی زمین حکومت خواهد کرد. اما این پادشاهی* به روشی کوچک آغاز می شد. مثل یک دانه رشد می کند. این داستان ها به ما می گویند که عیسی پادشاه است. پادشاهی* او با آمدن او آغاز شد. اما مردمی که از او پیروی می کنند باید با صبر و حوصله منتظر پایان عصر باشند. در آن زمان است که پادشاهی * تمام آنچه عیسی و پیامبران * وعده داده بودند خواهد بود.

آخرین قسمت های متی بیان می کند که عیسی قبل از مرگ چه کرد و چه گفت. این زمانی بود که عیسی برای اولین بار درباره کلیسا صحبت کرد. او قول داد «کلیسا*» خود را تشکیل دهد. او گفت هیچ چیز نمی تواند او را از این کار باز دارد.  این کلیسا* ساختمانی شبیه معبد* نبود. این کلیسا* از مردم ساخته شده بود. اما او شروع به جمع آوری این افراد نمی کند تا زمانی که «مبارزه بسیار شود... [و] کشته شود و در روز سوم زنده شود». [6]

وقتی عیسی به اورشلیم آمد، جمعیت از او به عنوان مسیح خود استقبال کردند. اما این مدت زیادی دوام نیاورد. عیسی آخرین پیام های خود را به جمعیت و پیروان خود در کوه زیتون داد. پس از آن، رهبران مردم را علیه عیسی قرار دادند. به زودی، عیسی وقتی به یهودیان اجازه داد او را بر روی صلیب بنشانند جان خود را از دست داد. اما متیو با یک یادداشت امیدوار پایان داد*. او به ما گفت که عیسی از مردگان برخاست. پس از آن، عیسی با مردان و زنانی که به دنبال او بودند ملاقات کرد.  و آنها را فرستاد تا از پادشاهی به مردم خبر دهند. او به آنها گفت که به تمام دنیا بروید و به مردم مژده دهید. و قول داد تا آخر عمر با آنها باشد. [7]

 

[1] متی 3: 1-12

[2] متی 3:13-17

[3] متی 4: 1-11

[4] متی 10

[5] متی 12:21

[6] متی 16:2

[7] متی 28:19

bottom of page